Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, January 24, 2009

မစၥတာ ဂန္ဘာရီ ျမန္မာျပည္ေနာက္ထပ္လာဦးမည္၊

Type your summary here

ဂမ္ဘာရီ၏ ၂၀၀၈ ခုေနာက္ဆုံး ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့သလုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကလည္း ေတြ႕ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ ၎ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ဂမ္ဘာရီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ၂၀၀၈ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားမည့္ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဴပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္လည္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့။ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုိက္တြန္းသည့္တုိင္ ကုလသမဂၢမွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စစ္အစိုးရဘက္က သိသိသာသာ လုိက္ေလ်ာဖုိ႔အလားအလာရွိမွ၊ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားႏုိင္မည္ဆုိသည့္သေဘာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခု ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္မူ ဂမ္ဘာရီက ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘန္ကီမြန္းထံ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္ျပန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကးအကူအညီ မက္လုံးေပးကမ္းလွမ္းသင့္ေၾကာင္း ဂမ္ဘာရီ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစီရင္ခံစာ၌ အဆုိျပဳထားသည္ဟု ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး Washington Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းထံတင္ျပသည့္ ဂမ္ဘာရီ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစီရင္ခံစာထဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးမက္လုံးေပးကူညီရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထု႔ိျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ားက ၁၉၈၈ ခုေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးကူညီမႈ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ကိစၥ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အုိဘားမား၏ အေမရိကန္အစိုးရသစ္အား မၾကာခင္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟုလည္း ထုိအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဂမ္ဘာရီ၏ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ကုိ ၂၀၀၉ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရထံ တင္ျပရန္ ဂမ္ဘာရီက မွန္းထားသည္ဆုိေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ေသခ်ာမွ တင္ျပမည္ဟုဆို၏။ ဂမ္ဘာရီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ စစ္အစိုးရဘက္က အျပဳသေဘာတုံ႔ျပန္မွသာ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂမ္ဘာရီ ဇန္န၀ါရီလကုန္လာမည့္ ခရီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရဖုိ႔ ေသခ်ာသည့္အတြက္မ်ားလားဟု တြက္စရာရွိသည္။ သည္တေခါက္ ဂမ္ဘာရီလာလွ်င္ မက္လုံးဆုိ၍ နအဖကုိ ေငြႏွင့္ျဖားေယာင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေအာင္ ေတာင္းဆုိမည့္အခ်က္သာရွိသည္။
သို႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ဆုလာဘ္ေပးရန္ မသင့္ဆုိၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာစစ္အစိုးအေပၚ ေငြေၾကးကူညီေရးအစီအစဥ္ကုိ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူေကႏုိင္ငံမ်ားက ဆန္႔က်င္သည္။ ဂမ္ဘာရီကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား တုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိထား သည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ မ်ားမ်ားရေအာင္ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္္ေပးသင့္သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာ၌ အဆုိျပဳထားသည္။
ျမန္မာအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ညႇိႏိွႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ေငြေၾကးကူညီရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအဖြဲ႕တခု တည္ေထာင္ေရး ကိစၥကုိလည္း ဂမ္ဘာရီက အႀကံျပဳထားသည္။
ကူညီသည့္ေငြကုိ စစ္အစိုးရက အစိုးရေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ လွည့္မသုံးႏုိင္ေရး၊ လုိအပ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ တုိက္႐ုိက္ေငြေပးႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢသည္ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္ ေနာ္ေ၀စ သည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။
ဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က သေဘာမတူသည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေပၚရန္ အလားအလာ နည္းပါးသည္ဟု သံတမန္အခ်ဳိ႕က ယူဆသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ဆုိက္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးကူညီေရး မျဖစ္ႏုိင္ဟု သံတမန္တဦးက ေျပာသည္။
ဂမ္ဘာရီ၏ ၂၀၀၈ ခု မတ္လ ခရီးစဥ္၌ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ တင္ျပခ်က္ (၅ ) ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္းက မတ္လ (၇) ရက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ မစၥတာဂမ္ဘာရီႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုၿပီး တခ်က္ခ်င္း ေထာက္ျပျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
ထုိစဥ္က ဂမ္ဘာရီေတာင္းဆုိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသား မရွိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးထားရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးၿပီး ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္မႈကို အထိပါးမခံႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိစဥ္က ဂမ္ဘာရီေတာင္းဆုိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥသည္လည္း ထိပ္ တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး၊ အလံုးစုံပ်က္သုဥ္းေရး၊ စီးပြားေရးျဖတ္ေတာက္ေရးႏွင့္ အလံုးစံုပိတ္ဆို႔ေရး
(၄) ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္မ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီက လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ မေၾကညာဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ ပိတ္ဆို႔ေရး လက္နက္ျပန္သံုးမည္ဟု ခံယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။
၂၀၀၈ မတ္လခရီးစဥ္၌ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ၀န္ထမ္းတဦး ရန္ကုန္မွာ ႐ုံးဖြင့္ခြင့္ရေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရန္ကုန္၌ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား႐ံုးစိုက္ၿပီး ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္၍ မလိုအပ္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက တုံ႔ျပန္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါ မတ္လခရီးစဥ္၌ပင္ ကုလသမဂၢ အကူအညီျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖိုရမ္တခု တည္ေထာင္ေပးမည္ဟု ကုလသမဂၢက ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္သာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ႐ုပ္သိမ္းေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါက ပိုထိေရာက္မည္ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဴပ္ ေက်ာ္ဆန္းက ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္ အားလံုးပါ၀င္ရန္ကိစၥသည္လည္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာသည္။
ထုိသို႔ နအဖဘက္က ယတိျပတ္ ေျပာထားသည့္တုိင္ ယခုတေခါက္လာမည့္ ဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္သည္ ေငြႏွင့္ျဖားေယာင္းသည့္ သံတမန္နည္းကုိ နအဖဘက္က မ်က္စိက်သြားသည္ဟု အတတ္ေျပာ၍ မရေပ။
ဂမ္ဘာရီလာခ်ိန္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္အစိုးရဘက္က ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ လုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒထုတ္ျပန္ေရးကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကုလသမဂၢဘက္က ႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥ စသည္တုိ႔ကုိသာ နအဖေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အေလးထား ေဆြးေႏြးမည့္သေဘာရွိသည္။
နအဖအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္သုံးသပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးေရး အန္အယ္လ္ဒီက စစ္အစိုးရအား ေပးထားသည့္ ရာဇသံကာလ (၆) လ မျပည့္ခင္ ဂမ္ဘာရီလာသည့္အတြက္ ထုိကိစၥကုိ ဂမ္ဘာရီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာမွာ စစ္အစိုးရ၏ တင္းမာသည့္သေဘာထားႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ေတြခြင့္ရမရဆုိသည့္ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဆန္း ဂမ္ဘာရီလာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ဖုိ႔ မေသခ်ာေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယခင္အေခါက္မ်ားကဲ့သို႔ နအဖဘက္က ေစာ္ကားေမာ္ကား လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္မွာကေတာ့ ေသခ်ာသည္ဟု ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ေျပာဆုိေနၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ယခုႏွစ္ဆန္းမွစ၍ “တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက” ဆုိသည့္ စာတန္းကုိ ၿခံထဲမွာ ကပ္ထားသည္။

No comments: